Werkgroep 

"Vrede en vriendschap in het spoor van de zalige Charles Deckers"

“In het spoor van Charles Deckers de dialoog tussen christenen en moslims bevorderen met respect voor elkaars eigenheid!”

Dit is de doelstelling die we met de werkgroep van het vicariaat Antwerpen willen bewerkstellingen.  Om deze doelstelling te bereiken  verdiepen we ons in het leven van Charles Deckers.  Zijn manier van leven en denken is biedt ons een spoor om verder te werken.  Uit getuigenissen, brieven en verhalen vonden we  6 sleutelbegrippen waar we verder mee willen werken :  Groeien in geloof, Zending, Gebed, Keuze voor uitgestotenen, Eenvoud in daden, Ontmoeting   Deze sleutelbegrippen geven aanknopingspunten voor zowel de Rooms Katholieke Kerk, andere Christen geloofsgemeenschappen en moslim gemeenschappen. ​

We ontdekken door elkaar beter te leren kennen dat we veel dezelfde zaken doen zoals voedselbedeling, gebed, scholen voor geloofsgroei of catechese,  aandacht voor zieken, gevangenen, jongeren.  We doen dezelfde zaken maar wel vanuit een andere uitgangspunt.  En dan wordt het interessant om met elkaar hierover te spreken.  Doorheen het gemeenschappelijke ontdekken we het verschil of net niet.  Hier is de Vlaamse gezegde ‘ onbekend is onbemind’ zeker aan de orde.  Het is zeer mooi te zien en te horen  wanneer moslims in de kathedraal een gebed mogen brengen of wanneer onze bisschop aansluit bij een Iftar.   Elkaar leren kennen met respect voor het verschil om zo samen te werken aan een wereld van vrede en vriendschap. 


De leden van de werkgroep zijn

An Verheyen, Marc Phlips, Thomas Hendrikus, Myriam Smits, Hans de Jong, Davis Antras, Nicolas-Alexander Goossens, Eric Deckers en Yvan Deckers.